Copyright

Alle lay-out, afbeeldingen, teksten, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de rechthebbende en/of La Magic Nail Studio. La Magic Nail Studio probeert de website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen

Salon regels

Reageren is niet mogelijk